dinsdag 26 december 2023 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is Prof. Dr. Antoine Bodar (Priester en hoogleraar Friezenkerk in Rome). De pianist is Wilbert Magré en op het orgel speelt Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: “Terwijl zij daar verbleven” n.a.v. Lukas 2 : 6-7.

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Het openingslied is Gezang 138. “Komt allen tezamen, jubelend van vreugde“.
Als slotlied hoort u Ere zij God. “Ere zij God in de hoge“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.