zondag 7 januari om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met pastor Joost van den Bogert 

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag pastor Joost van den Bogert voor in de dienst. Joost is pastoraal manager bij Stem in de Stad in Haarlem (afbeelding boven). De organist is Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Zondag, de eerste van 2024, nemen we tijd en ruimte voor rust. Bij ‘rust’ gaat het in de Bijbel over de sabbat, elke zevende dag. In Nederland en vast ook in Bloemendaal gold in het vooroorlogse verzuilde leven een vrij strikte zondagsrust – voor de christelijke zuil om religieuze redenen en voor de socialistische vanwege het belang van een vrije zondag voor de werkende klasse. In onze 24/7 maatschappij geldt die zondagsrust niet meer, en dat is misschien maar goed zo. En toch: hebben we met dat badwater van de regels van de zondagsrust niet ook het kind van de zondagsrust weggegooid… We lezen in het scheppingsverhaal aan het begin van de Bijbel over de eerste zevende dag waar God de eerste rustdag viert. Een kritisch, leerzaam en verrassend relevant verhaal voor ons vandaag.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. collecte 7 januari 2024.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

​U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.