zondag 14 januari om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. De organist is Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst… “Een nieuw begin”

‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven…’ Hoewel deze woorden van de profeet Jesaja vaak gelezen worden in de kerstnacht, weet niemand over welk kind het gaat. Is het een koningskind, een messiaans kind? Het antwoord doet er niet zoveel toe want Jesaja spreekt van een visioen voor ‘ons’: voor een volk, een gemeenschap. De betekenis van zijn woorden zit dus niet in de geboorte van een specifiek kind uit een bepaalde familie, maar in wat dat kind vertegenwoordigt, waar het voor staat: hoop, toekomst, een nieuw begin.
Daarom staan in de bijbel zoveel verhalen over geboortes van kinderen. En die zijn nooit vanzelfsprekend, want alle aartsmoeders van Israël zijn onvruchtbaar. Als ze toch een kind ter wereld brengen dan gebeurt dat niet door de natuur, seksuele potentie of vruchtbaarheid. Deze geboortes hebben iets te maken met een woord uit de hemel, uit het verborgene. Een woord dat zegt dat een toekomst vol humaniteit hoe dan ook zal doorbreken.

Daarom mogen wij leven in gespannen verwachting en met open ogen: ogen die zien dingen gebeuren in de wereld, in de geschiedenis, die onze hoop voeden.
De komende zondagen lezen we een aantal geboorteverhalen uit Oude- en Nieuwe testament – om na de jaarwisseling wakker te blijven voor een nieuw begin!

De inzameling van de gaven is bestemd voor KiA samen tegen armoede. Een gift kunt u overmaken op: Kerk in Actie: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. KiA – Samen tegen armoede.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

​U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: De vlucht naar Egypte, Rembrandt van Rijn, 1627.