zondag 28 januari 2023 om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Door de datering van Pasen 2024 (31 maart), overlapt de 40-dagentijd na kerst met de zogenaamde 70-dagentijd voor Pasen. De kersttijd eindigt op 2 februari, met de herdenking van de presentatie van de Heer in de tempel; bij de katholieken wordt dan Maria-Lichtmis gevierd, ook wel Maria-reiniging (purificatio) genoemd. Volgens de joodse wet moet een eerstgeborene worden vrijgekocht (door geld of een offer) op het moment dat hij 40 dagen oud is. Daarnaast herdenkt men het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de joodse wet moest brengen.
Septuagesima (Latijn: zeventigste) is de eerste zondag van de Paaskring, de 9e zondag voor Pasen (maar dus de 63e dag voor Pasen en niet de 70e; de reden voor deze naamgeving is niet duidelijk, daarover bestaan verschillende opvattingen).
Voor de muziek van deze uitzending van Opgang is gekozen voor de afronding van de kersttijd, met nadruk op de presentatie in de tempel (Luc. 2:21-40) en de lofzang van Simeon (Nunc dimittis). Die lofzang is, behalve als onderdeel in de verschillende getijden, ook veelvuldig gebruikt bij uitvaartdiensten. In de Bijbel in Gewone Taal (BGT) luidt het ‘nunc dimittis’ als volgt:

Heer, ik ben uw dienaar. Nu kan ik rustig sterven, zoals U mij beloofd hebt.
Want nu heb ik zelf de Redder gezien.
U hebt hem gestuurd om alle volken te redden.
Hij is het licht, Hij wijst de volken de weg naar U. Hij is de held van Uw volk Israël.

U kunt luisteren naar:
1 – W. Byrd: “Hodie beata virgo Maria”;
2 – J. Eccard: “Maria wallt zum Heiligtum”;
3 – H.I.F. Biber: “Rosenkranzsonate no. 4, De voorstelling in de tempel”;
4 – H. Schütz: “Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren”;
5 – S. Rachmaninov: “Nunc dimittis”;
6 – J.C. Bach: “Herr, nun lässest du deinen Diener in Friede fahren”.

De teksten bij de liederen.

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom.
Stuur uw reactie aan: contact@radiobloemendaal.nl.