zondag 4 februari om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds.

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. De organist is Dirk Out.
Verder met medewerking Raoul Michel, gitaar en zang.

Waarover gaat het in de dienst…
Iedereen is wel eens bang. De een misschien wat meer dan de ander, maar leven zonder angst bestaat niet. Je kunt bang zijn voor een spreekbeurt, voor het donker of het oordeel van anderen. Je kunt bang zijn voor mensen in het algemeen, ziekte, oorlog of de dood. En wat helpt dan om daarmee om te gaan? Wat helpt om dapper te worden?
In het bijbelse verhaal over Gideon is sprake van angst omdat zijn volk regelmatig overvallen wordt door de Midjanieten. Ze stelen geld, verbranden het graan op de akkers. Ze doden niet alleen soldaten maar ook vrouwen en kinderen. Op een dag komt er een engel bij Gideon die hem een dappere held noemt. En het gekke is: dan wordt hij het ook! Gideon gaat de strijd aan met de vijand. Niet door sterk te zijn, maar slim. Niet met wapens, maar met licht en geluid. Gideon en zijn dappere bende winnen – niet met harde, maar met zachte krachten.
Op zondag 4 februari staat het verhaal over Gideon centraal in een dienst voor jong en oud.  Een feestelijke, theatrale viering met Frank Jacobs als Gideon, een bijdrage van de tieners en singer-songwriter Raoul Michel met nieuwe liedjes.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. collecte 4 februari 2024.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Gideon, Anjo Mutsaars.