zondag 18 februari om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds.

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor. De dienst op deze eerste zondag van de veertigdagentijd is er een van Schrift en Tafel. De organist is Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Er is één profeet in de bijbel die eigenlijk iedereen moet kennen omdat er een werkwoord van zijn naam is afgeleid: jeremiëren. Een twijfelachtige eer aangezien dat zoveel betekent als klagen, jammeren en zeuren. Maar hoewel Jeremia veel onheil verkondigt, kun je zijn boodschap toch moeilijk afdoen als gezeur. Donkere wolken pakken zich samen voor hem en zijn volksgenoten: de koning van Babylon verzamelt zijn troepen aan de grenzen van het land. Nog even, voorziet Jeremia, en hij valt Juda binnen om Jeruzalem in te nemen en alles te verwoesten. Deze profeet is dus iemand die de tekenen van zijn tijd verstaat, beter dan de koningen van zijn dagen. Die maken er om beurten een potje van. Uit trots en hoogmoed nemen ze steeds verkeerde beslissingen en roepen zo het onheil over zich af.

Daarom wil Jeremia meer dan vertellen hoe ellendig het zal aflopen. Hij wil dat mensen in beweging komen, dat ze er alles aan doen om het onheil te keren. Nu kan het nog! Het is nog niet te laat! Een actuele oproep in deze tijd.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Voedselbank Haarlem en omstreken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 85 INGB 0001 010 297 t.n.v. Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.