zondag 25 februari om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. De organist is Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
In deze dienst vervolgen we de serie over Jeremia die gedurende de veertigdagentijd centraal staat. We horen dat de profeet naar het tempelplein moet om zijn mond open te doen. Hij moet een kritisch geluid laten horen tegen de gevestigde religieuze macht. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Jeremia is nog niet uitgesproken of de priesters en profeten in dienst van de tempel roepen om zijn dood. En wat zich daarna voltrekt heeft tegenwoordig een bekende dynamiek; een die zich dagelijks aan onze talkshowtafels voltrekt. Sommige groepen nemen het op voor Jeremia, anderen vallen de gevestigde macht bij. En het volk gaat een beetje heen en weer, zoals het uitkomt. En wat heeft Jeremia nou helemaal gezegd? Iets in de trant van: keer je toch om, ieder van zijn kwade weg! Doe iets, verander je handel en wandel want zo gaat het niet goed.

Misschien… Misschien zal God dan berouw hebben over het kwaad dat hij gezegd had te zullen doen. Die God is dus de kwaadste niet. Hij kan omdenken, veranderen, terugkomen op zijn voornemen, spijt hebben van wat hij gezegd heeft. Hij laat zich vermurwen. Maar of je dat ook kunt zeggen van de mensen in het verhaal…?

De inzameling van de gaven is bestemd voor Amsterdams Solidariteits Komitee Vluchtelingen. U kunt uw bijdrage overmaken op NL75 TRIO 0391 143 913 t.n.v. Stichting ASKV.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Jeremia op het plafond van de Sixtijnse Kapel door Michelangelo.