dinsdag 5 maart 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is diaken Rob Polet. De organist is Rob van Dijk.

Het thema van de meditatie is: “All is full of love” n.a.v. Marcus 4: 2 – 8.

In deze weken zien we hoe de in natuur de winterse dorheid en kaalheid plaats maakt voor het ontluiken van een nieuw seizoen. Bloesem en kleuren duiken weer op in de bossen. Wat mooi om te zien! Vandaag horen we een bijpassend bijbel verhaal over de natuur en hoe die tot bloei komt. Het gaat er dan wel om onze eigen natuur, als mens. Zoals er flink en gezaaid moet worden om iets te laten opschieten, zo worden ook onze zielen overdadig bezaaid met de mysterieuze maar leven gevende kracht die van God komt. ‘All is full of love’, zingt de IJslandse zangeres Bjørk in een bekend lied. Dat is eigenlijk ook de boodschap van deze dag. De vraag is: wat is er nodig om al die aangeboden liefde met een vrij hart aan te nemen?

Het openingslied is: GvL 456, “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”.
Als slotlied hoort u: GvL no. 417. “De aarde is vervuld van goedertierenheid”.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.