dinsdag 12 maart 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Bas van der Graaf van de Nieuwe Kerk in Huizen.
De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: “Op naar Jeruzalem, maar waarom?” n.a.v. Mattheus 20: 17-19.

Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen.

Het openingslied is: HH 181: 1, 2, 3 en 4. “Hij kwam bij ons, heel gewoon“.
Als slotlied hoort u: Lied 556: 1, 3 en 5. “Alles wat over ons geschreven is“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.