zondag 17 maart om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Tjitske de Vries-Meijer

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag gaat op deze zondag ds. Tjitske de Vries- Meijer voor in de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Op de vijfde zondag van de veertigdagen staan we stil bij een lang verhaal waarin Lazarus en zijn twee zussen centraal staan. Drie trouwe vrienden en volgelingen van Jezus, die niet zoals de leerlingen achter Hem aantrokken, maar in Betanië zijn blijven wonen. Lazarus zijn naam betekent ‘mijn God (is) helper’, lijkt van Gods hulp verstoken te zijn en is er slecht aan toe. Zijn beide zussen, Marta en Maria, roepen Jezus te hulp, een roep waarin de naam van Lazarus doorklinkt. Zij vertrouwen erop dat Jezus hen te hulp komt. Maar Jezus doet dat niet direct en Lazarus sterft. Zo kan Lazarus niet meer voor zichzelf spreken en is hij eerder lijdend voorwerp dan hoofdpersoon. Hij komt zelf niet aan het woord maar zijn zussen Marta en Maria wel. Lazarus is een vriend van Jezus en gelovig. Hij staat vanochtend voor het Geloof, de gelovige positie.  En als Geloof ‘slaapt’ komen de zusjes Hoop en Liefde in actie…

De inzameling van de gaven is bestemd voor Dorcas. U kunt u bijdrage overmaken op NL04 RABO 0106 2500 00 op naam van Dorcas te Andijk.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven ‘De opwekking van Lazarus’ van Vincent van Gogh.