zondag 24 maart om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds.

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. De organist is Agnes van Bekkum. Op trompet hoort u Franc Josquin en op saxofoon Gerda Groot.

Komt een duif van honderd pond,
e
en olijfboom in zijn klauwen,
bij mijn oren met zijn mond
vol van koren zoete vrouwen,
vol van kirrende verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaalt ze honderd malen:
alle malen zal ik wenen.

Al eeuwenlang is de duif een universeel symbool voor vrede. Men vermoed dat dit beeld is geïnspireerd door het bijbel verhaal over Noach. Als de duif die hij heeft losgelaten vanuit de ark terugkomt met een olijftak, wordt duidelijk dat het water van de grote vloed aan het zakken is. Er is weer land in zicht en daarmee ook de belofte van een nieuwe wereld. Hoewel de witte duif een mooi beeld is voor vrede, kun je je ook voorstellen dat dat een ezeltje zou zijn geweest. Want dat dier verschijnt in een oeroud vredesvisioen van een profeet. Midden in de puinhopen van strijd en geweld, ziet hij een vredevorst verschijnen op een ezeltje.
Met dat beeld in hun achterhoofd vertellen de evangelisten over Jezus. Als hij bij Jeruzalem komt, klimt hij niet op een paard – het vervoermiddel van soldaten en koningen – maar op een ezeltje, het rijdier van de armen. Zo doorbreekt hij het machtsvertoon waarmee het koningschap gepaard gaat. Zijn weg is die van zachtmoedigheid, kwetsbaarheid en vredelievendheid. Alles wat we nodig hebben in deze wereld vol oorlog.
Tijdens de dienst maken de kinderen palmpaasstokken. Aan het eind van de dienst komen ze terug en gaan we zingend en in optocht achter ze aan in een rondje om de kerk.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. U kunt uw bijdrage overmaken op NL58 RABO 0302 263 330, ten name van Stichting De Pietersberg.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Intocht in Jeruzalem, Duccio di Buoninsegna, ca 1255-1319.