dinsdag 26 maart 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Joost Röselaers van de Remonstrantse Vrijburg uit Amsterdam.
De Organist / pianist is Rob van Dijk.

Het thema van de meditatie is: “Als een kind zo licht” n.a.v. Johannes 8: 1-11.

Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was Hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar Hem toe, Hij ging zitten en gaf hun onderricht.

Het openingslied is:Lied 221: 1 en 3. “Zo vriendelijk en veilig als het licht“.
Als slotlied hoort u: Lied 791: 1, 2, 3 en 4. “Liefde, eenmaal uitgesproken“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.