zaterdag 30 maart 2024 om 21:15 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze Stille Zaterdag, Paasnacht met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Tussen Goede Vrijdag en Paaszondag ligt een dag van stilte en rust, de Stille Zaterdag, in andere talen de Heilige Zaterdag. De Donkere Metten van Stille Zaterdag zijn, na Jesus’ sterven dat op Goede Vrijdag wordt herdacht, een biddend overwegen. De Metten zijn een onderdeel van het kerkelijk getijdengebed dat op bepaalde uren van nacht en dag wordt gebeden. De term ‘donker’ (teneber) duidt speciaal de Metten aan die tijdens het Triduum Sacrum (de periode van 3 dagen die begint op de avond van Witte Donderdag en loopt tot en met de vespers van paaszondag) worden gezongen. Bijbellezingen tijdens die metten worden veelal gekozen uit de Klaagliederen van Jeremia.
In de avond van Stille Zaterdag, de Paasnacht, wordt gevierd dat Jezus in die nacht opstaat. Het is het feest van het licht, het water, en de vreugde om Jezus verrijzenis. Nieuw licht wordt de kerk binnengedragen en verspreid onder de gelovigen, en de doopgelofte wordt hernieuwd.

In deze korte uitzending van Opgang kunt u luisteren naar:

1 – T.L. de Victoria: “O vos omnes”;
2 – T.L. de Victoria: “Ecce quomodo moritur justus”;
3 – J.S. Bach: Sinfonia, uit “Osteroratorium”.

De teksten bij de liederen.

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom. Stuur uw reactie aan:
contact@radiobloemendaal.nl.