zondag 31 maart 2024

Uit Daan’s platenkoffer

Beluister deze aflevering hier:

Een extra aflevering van dit programma in het kader van het 100-jarig bestaan van Radio Bloemendaal. Precies honderd jaar geleden, met Pasen in 1924, vond de allereerste proefuitzending van Radio Bloemendaal plaats.

Rond het jaar 2000 werd op 1ste Paasdag in de, door architect van Kempen gebouwde, Vijverwegkerk de kerkganger verwelkomd door het koperkwartet Gerrit van Slooten.

Deze opname wordt gevolgd door de oudst bewaard gebleven opname van Radio Bloemendaal uit de dertiger jaren met een klein gedeelte van de paaspreek en het orgelspel daarop volgend. Het Bloemendaals begin van dit programma wordt besloten met een heel bijzondere opname van de oom van de architect van de Vijverwegkerk de tenor dhr. Jacques van Kempen uit de meer dan 100 jaar oude opname van een fragment uit de Messiah van G.F. Händel.

Behalve uit Duitsland en Denemarken ook opnames uit diverse Nederlandse landstreken, soms ook in het dialect gezongen.

Een voorproefje ?

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom.
Stuur uw reactie aan: contact@radiobloemendaal.nl.