zondag 31 maart om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze eerste Paasdag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. de organist is Agnes van Bekkum en op trompet hoort u Maarten Elzinga.

Waarover gaat het in de dienst…
Het is Pasen –  Halleluja! Een nieuwe dag is aangebroken en de zon is opgegaan. We horen het verhaal over Jezus die opstaat uit de doden. Zo vieren we met elkaar het leven, de hoop en de liefde die sterk is als de dood. 

De inzameling van de gaven is bestemd voor Stichting Het Passion. Uw bijdrage is welkom op NL11TRIO 0781 322 618 t.n.v. Stichting Het Passion.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven van Caspar David Friedrich – Paasmorgen – 1833.