zondag 7 april om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Evert Jan de Wijer

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Evert Jan de Wijer uit Amsterdam voor in de dienst. De organist is Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
‘De leerling Thomas heeft ten onrechte een slechte naam: hij heet ongelovig te zijn. Als ongelovig betekent dat wij de doodswerkelijkheid waarin zelfs mensen vermorzeld worden die zo goed als God zijn, serieus nemen, laat ons dan toch vooral ongelovig zijn. De kunst is om de wonden die het leven slaat niet te negeren maar net zo zorgvuldig onder ogen te zien als Caravaggio het schildert, om vervolgens te hopen op heling. Niet alleen van de eigen wonden die het leven je geslagen heeft, maar ook van de wonden van de wereld om je heen. De Heer nodigt ons uit om daarop te vertrouwen.’

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:NL 75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. collecte 7 april.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

​U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven Caravaggio – de ongelovige Thomas.