zondag 7 april om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

De eerste zondag na Pasen heet “Quasi modo (geniti infantes)”, naar de introïtus voor deze zondag, volgens 1 Petrus 2:2, en luidt “Zoals pasgeboren kinderen verlangen naar melk, moet gij, geestelijk, onvervalst, verlangen naar voedsel, alleluia.” Een andere naam voor deze zondag is “Beloken Pasen”: op deze dag wordt de paasweek afgesloten (beloken, het voltooid deelwoord van beluiken, in tegenstelling tot ontluiken).

In de uitzending van Opgang van deze zondag vervolgen we het paasverhaal: “Op de dag van mijn verrijzenis”, zegt de Heer, “zal ik u voorgaan naar Galilea”, en de engel die bij het lege graf van Jezus tegen de vrouwen zegt: “Die gij zoekt is verrezen, zoals Hij gezegt heeft”.
Verder Jezus die zich bij twee leerlingen voegt, op weg naar Emmaüs (een dorp in Judea, zo’n 11 kilometer van Jeruzalem), maar die hem niet herkennen. Als het avond wordt nodigen zij hem uit voor de maaltijd en overnachting, en herkennen hem dan pas bij het breken van het brood, en de zegen. Terug in Jeruzalem vertellen de Emmaüsgangers het verhaal aan de elf apostelen, waar Jezus in hun midden verschijnt, en vanwege hun ongeloof dat hij het werkelijk is (Thomas) hun zijn kruisigingswonden laat zien en voelen.

U kunt luisteren naar:

1 – M. Zieleński: “Angelus Domini descendit”;
2 – P. de  Monte: “Angelus Domini descendit”;
3 – J.M. Haydn: “Alleluia! In die resurrectionis meae”;
4 – J.M. Haydn: “Victimae paschali laudes”;
5 – J. Rheinberger: “Abendlied”;
6 – J.M. Bach: “Ach bleib bei uns”;
7 – M. Zieleński: “Mitte manum tuam”.

De teksten bij de liederen.

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom. Stuur uw reactie aan:
contact@radiobloemendaal.nl.