zondag 14 april om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jaap van de Meent

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jaap van de Meent uit Utrecht voor in de dienst. De organist is Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
In het Museum voor Schone Kunsten in Gent loopt een tentoonstelling over de restauratie van het veelluik van de gebroeders Van Eyck De aanbidding van het Lam Gods. Het centrale paneel toont een lam op een altaar. Het is doorboort en er vloeit bloed. De afbeelding is ontleend aan Openbaring 5: 6 (-14), een van de lezingen van deze zondag, Misericordia Domini (plena est terra), ‘van de trouw van de Heer is de aarde vervuld’ (Ps. 33: 5b). In de lezing uit het evangelie voegt Jezus zich bij zijn leerlingen, druk in gesprek over het lege graf van Jezus en de verwarrende verhalen daarover (Lucas 24: 35-48). Uit de profeten lezen we Jeremia 32: 36-41.

De inzameling van de gaven is bestemd voor KiA zending Rwanda. Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht o.v.v. Kerk Rwanda.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck (1432).