dinsdag 23 april 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is Mirjam Sloots van de PKN uit Amsterdam.
De organist is Everhard Zwart.

Het thema van de meditatie is: “Wat is ware liefde?” n.a.v. Johannes 21:15-21.

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’.

Het openingslied is: ‘Wonderwereld vol geheimen’ (op de melodie van ‘Stilte over alle landen’). “Wonderwereld vol geheimen, schepping van God, al wat ons verbaast, verbijstert, leeft van uw zorg“.
Het slotlied is: NLB 791: 1, 3, 4 en 6. “Liefde, eenmaal uitgesproken, als uw Woord van het begin“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.