dinsdag 30 april 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Panc Vermaat van de PKN uit Veenendaal.
De organist is Wilbert Magré.

Het thema van de meditatie is: “De Stille Oeverwachter” n.a.v Johannes 21: 1 – 14,
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias.

Het openingslied is: Psalm 62: 1 en 5. “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,”
Het slotlied is: Lied 463: 2, 3 en 4. “Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.