zondag 5 mei om 10:30 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds.Jessa van der Vaart voor in de dienst. De organist is Dirk Out. Verder met medewerking van Marc Kaptijn op trompet en het Kleinkoor onder leiding van Peter Folstar.

Als vrijheid was, wat vrijheid lijkt
Zo zal het Kleinkoor aanstaande zondag zingen in de dienst. Het is een regel uit een lied van Huub Oosterhuis; een ‘lied om vrijheid’, als in een gebed. Want voor velen in deze wereld is vrijheid ver te zoeken omdat ze lijden onder oorlog of onderdrukking. En voor wie wel in een vrij land leeft is het een abstract begrip dat je op talloze manieren kunt invullen. Als het over vrijheid gaat, valt er nog wel wat te winnen in deze wereld.

Op 5 mei gedenken we traditiegetrouw dat Nederland, nu 79 jaar geleden, bevrijd werd van oorlog en onderdrukking. Eens in de zoveel tijd valt deze dag op een zondag, zo ook dit jaar. Bijzonder, omdat het dan eigenlijk twee keer bevrijdingsdag is! De zondag is immers afgeleid van de sabbath en dat is in de bijbel ‘bevrijdingsdag’. De dag bij uitstek dus om het over vrijheid te hebben vanuit bijbels perspectief. Wat zou de ene met de andere bevrijdingsdag te maken kunnen hebben?

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. collecte 5 mei.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.