dinsdag 7 mei 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. René de Reuver uit Houten, Scriba Generale Synode, PKN.
De organist is Rob van Dijk

Het thema van de meditatie is: “Bevrijding” n.a.v. Handelingen 16: 22 – 27,
Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen.
Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias.

Het openingslied is: Lied 1009: 1, 2 en 3. “O lieve Heer, geef vrede“.
Het slotlied is: Lied 657: 1, 2, 3 en 4. “Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.