zondag 12 mei om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jaap Smit

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jaap Smit uit Oegstgeest voor in de dienst. De organist is Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
We horen uit de Kronieken het verhaal van Koning Achaz van Juda. Achaz werd koning toen hij twintig jaar oud was. Hij regeerde zestien jaar vanuit Jeruzalem. Achaz is een slechte koning. Achaz leefde niet zoals zijn voorvader David, want hij deed niet wat de Heer wilde.

En verder lezen we Lukas 10:25-37.Jezus vertelt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan naar aanleiding van een vraag van een wetgeleerde. 

De inzameling van de gaven is bestemd voor KiA  Binnenlands Diaconaat. U kunt uw bijdrage overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. KiA Binnenlands Diaconaat.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: De barmhartige Samaritaan, Vincent van Gogh 1853 – 1890.