zondag 19 mei om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

Vandaag is het Pinksteren !
De neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen, die we vieren met Pinksteren, wordt gezien als de vervulling van Jezus’ belofte dat God een “pleitbezorger”, de Heilige Geest, zou sturen; deze zou de leerlingen “alles duidelijk maken” en “alles in herinnering brengen wat [Jezus] tegen [ze] gezegd” had (Johannes 14:26), een belofte die hij herhaalde vlak voor zijn hemelvaart (Handelingen 1:8).

De muziekkeuze van vandaag is gebaseerd op twee zeer oude Pinksterhymnes, “Veni Creator Spiritus” van rond 1200, en “Vene Sancte Spiritus” die nog veel ouder is. Deze hymnes refereren aan de zeven gaven van de Heilige Geest: wijsheid, verstand, raad, sterkte, wetenschap, godsvrucht, en vreze des Heren (ontleend aan een passage uit Jesaja).

U kunt luisteren naar:

1 – H. von Bingen: “Veni Creator Spiritus”;
2 – S. Scheidt: “Komm, Heiliger Geist”;
3 – D. Buxehude: Koraalvoorspel “Komm, heiliger Geist, Herre Gott”;
4 – J. Dunstaple: “Veni Sancte Spiritus | Veni Creator Spiritus”;
5 – T. Attwood: “Come Holy Ghost”;
6 – H. Schütz: “Veni Sancte Spiritus”.

De teksten bij de liederen.

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom. Stuur uw reactie aan:
contact@radiobloemendaal.nl.