dinsdag 21 mei 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Wim J.W. Scheltens van de PKN kerk uit Lunteren.
De organist is Wilbert Magré.

Het thema vandaag is: “Goede gaven”, n.a.v. Matteüs 7: 9-11.

Pinksteren en herinneringen hebben iets van elkaar. Met Pinksteren worden we er aan herinnerd, dat de Geest ons herinnert aan Jezus. Wat Jezus gezegd en gedaan heeft, is van blijvende waarde. Hoe vertelt Jezus over het geloof? Hij vergelijkt God met een vader en moeder. Daarover gaat het in de middagpauzedienst.

Het openingslied is: Psalm 22: 11. “Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing“.
Het slotlied is: ELB 218. “Samen in de naam van Jezus“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.