zondag 26 mei om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Niek Scholten

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk in Bloemendaal gaat op deze zondag dominee Niek Scholten uit Aerdenhout voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Deze zondagen lezen we uit het boek Handelingen. Meestal opgevat als het boek over de ‘groei van de kerk’. Maar ik lees het veeleer als een boek van verbinding, van gemeenschap, juist over grenzen van instituten héén. Het enthousiasme over wat dat biedt is enorm. Het hebben van privébezit wordt in deze hoofdstukken kritisch bevraagd: ‘Kan dat niet anders?’ ‘Ja, dat kan’, zegt Lukas, in deze ideale gemeenschap van mensen, wordt alles met elkaar gedeeld: ‘Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk’. Dat is niet per se tégen ‘privébezit’, maar zeker wél tegen niets willen delen. Het lijkt me overigens een hele kunst.

In Johannes 3 spreekt Jezus met Nikodemus. Twee ogenschijnlijke opponenten verbinden zich in een intens gesprek. Verbinding ontstaat wanneer je je ieder én sámen verbindt met God, met zijn Geest, met ‘boven’, met ‘nieuwe kansen’. Elkaar niet veróórdelen, maar rédden – díe ‘les van boven onze hoofden’ reikt ons in onze diepte de hand.

De inzameling van de gaven is bestemd voor De Regenboog Groep Amsterdam. Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL79 TRIO 0379 315 564 t.n.v. De Regenboog Groep te Amsterdam.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Jezus en Nikodemus van Henry Ossawa Tanner (1859-1937).