dinsdag 28 mei 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is Dr. Tjaard Barnard van Remonstrants gemeente te Rotterdam en Nieuwkoop.
De organist/pianist is Rob van Dijk.

Het thema vandaag is: “Drie-eenheid, wat moeten we daarmee?”, n.a.v. Matteüs 28: 16-20 16.

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.

Het openingslied is: NLB 704: 1, 2 en 3. “Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen“.
Het slotlied is: Zingen: NLB 705: 1, 2, 3 en 4. “Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de heilige Geest, de Trooster, de Drie-enige in zijn troon“.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.