zondag 9 juni om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Florida de Kok

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Florida de Kok voor in de dienst. Op het orgel hoort u Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Van wie heb jij het geloof doorgegeven gekregen?  Wie leerde jou het vertrouwen in God en goed? En wat hoop jij zelf door te geven?
Op deze zondag horen we van een grootmoeder Lois, een moeder Eunike en hun (klein)zoon Timotheüs.

Het is aan deze Timotheüs aan wie Paulus een brief schrijft. Timotheüs heeft het geloof niet van zichzelf, ook niet van Paulus (al zal hij daar zeker een aandeel in hebben gehad), maar heeft het vooral te danken aan deze twee vrouwen. Het is een kort zinnetje (2 Timotheus 1:5) die desondanks een hele levensgeschiedenis veronderstelt.

De inzameling van de gaven is bestemd voor  KiA Thuiszorg Libanon. U kunt uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Thuiszorg Libanon’.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL 46 RABO 0373 716 559 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven van Henry Ossawa Tanner.