zondag 23 juni om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Wim Brouwer

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk in Bloemendaal gaat op deze zondag dominee Wim Brouwer uit Santpoort voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Het derde scheppingsverhaal
Men spreekt wel van twee scheppingsverhalen in Genesis 1 en 2. Afgezien van de vraag of dat helemaal recht doet aan deze verhalen, zou je ook nog kunnen spreken van een derde scheppingsverhaal. Dit staat in Genesis 8 en 9, als Noach en zijn familie helemaal opnieuw mogen beginnen. Maar over dit scheppingsverhaal vallen schaduwen en er zitten dissonanten in. We horen God ook niet meer zeggen ‘dat het goed was’. In de dienst van 23 juni vergelijken we dit derde scheppingsverhaal met de eerste twee en zoeken we naar de betekenis ervan voor ons en voor ons beeld van de wereld.

We lezen uit Genesis over het offer van Noach en uit 1 Korintiërs 13 over de Liefde die nimmermeer vergaat.

De inzameling van de gaven is bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland.
U kunt dit werk steunen met een gift op NL60 INGB 0000 1234 88
t.n.v. Vluchtelingenwerk Nederland.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op
NL46 RABO 0373 7165 59.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Het offer van Noach, Jacopo Bassano (1510- 1592).