zondag 30 juni om 9:30 uur

Opgang door Pieter Beerthuizen

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Pieter Beerthuizen.

In het oecumenisch leesrooster is Ps. 119:9-16 de psalm voor deze zondag. De psalm valt op vanwege zijn lengte van 176 verzen, waarmee het de langste psalm uit het psalmboek is. Ook de opbouw als acrostichon is kenmerkend. Er zijn 22 strofen van een octaaf (8 regels), waarbij iedere strofe een eigen beginletter heeft voor ieder vers. Het Hebreeuws alfabet kent 22 letters die op alfabetische volgorde aan bod komen, een zogenoemd abecedarium. De verzen 9-16 vormen de 2e strofe op de letter Beth. De Naardense bijbel heeft als een van de weinige bijvelvertalingen het acrostichon gebruikt:

  1. Bij wat houdt wie jong is zijn pad schoon? Door het te bewaken volgens uw woord!
  2. Ben ik niet met heel mijn hart u gaan zoeken? Laat niet toe dat ik afdwaal van uw geboden!
  3. Berg ik wat gij zegt niet in mijn hart? Opdat ik niet zondig tegen u!
  4. Begroeten mag ik u, Ene: gezegend! Wil uw inzettingen aan mij leren!
  5. Breeduit vertelden mijn lippen alle rechtsregels van uw mond.
  6. Blij ben ik op de weg van uw overeenkomsten, als was ik onmetelijk rijk!
  7. Bepeinzen zal ik wat gij verordent, ik zal acht slaan op uw paden.
  8. Bij uw inzettingen zoek ik verkwikking, ik zal uw woord nooit vergeten!

En verder was het deze week precies 450 jaar geleden dat in de Dordtse synode van 20 juni 1574 het orgel, als ‘Satans Fluytenkast’, door de protestanten in de ban werd gedaan. De orgelstrijd kreeg pas weer een positieve wending nadat Constantijn Huygens in zijn tractaat ‘Ghebruyk en onghebruyk van ‘t orghel’ onderkende dat het orgel functioneel ingezet kon worden om de samenzang op een hoger plan te tillen, wat volgens de overlevering geen overbodige luxe was: ‘Laet het gansche Orgel gesamenlick met de stemme der Gemeente roeren, getempert in soodanigen Register, als naar het meer ofte minder getal der Menschen betamelick sal werden bevonden.’

U kunt luisteren naar:
1 – G.P. da Palestrina: “Benedictus es, Domine”;
2 – W. Boyce: “Wherewithal shall a young man”;
3 – L. King: “Benedictus es, Domine”;
4 – O. Lassus: “Benedictus es, Domine”;
5 – J. van Eyck: “Psalm 119”;
6 – S. de Vries: “Variaties over psalm 119”;
7 – C. Huygens: “In quo corriget”;
8 – H. Schütz: “Wohl denen die ohne Wandel leben”.

De teksten bij de liederen.

Uw reacties op dit programma zijn altijd welkom. Stuur uw reactie aan:
contact@radiobloemendaal.nl.