zondag 7 juli om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Kick Bras

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk in Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Kick Bras uit Haarlem voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
We lezen uit Jesaja 61 en uit Matteüs 22 de gelijkenis van het feestmaal waar de genodigden niet kwamen. Velen zijn geroepen, maar slecht weinigen uitverkoren.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de diaconie, u kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie:
NL 75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. ‘collecte 7 juli.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op:
NL46 RABO 0373 7165 59.

U kunt tijdens de diensten met uw smartphone de QR-code scannen in de liturgie of geven aan de collectes via de GIVT-app.

In de loop van deze zondag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.