dinsdag 9 juli 2024 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

De voorganger vandaag is ds. Koos Staat van de PKN Gereformeerde Kerk uit Andijk. Op het orgel speelt Rob van Dijk.

Het thema vandaag is: “Gebruik geen geleende uitrusting”, n.a.v. 1 Samuel 17: 32 en 36-40.
David zei tegen Saul: ‘We hoeven om die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer. Ik zal met hem het gevecht aangaan.’ Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat hij de gelederen van de levende God heeft beschimpt!

Het openingslied is: NLB 62: 1 en 5. “Mijn ziel is stil tot God mijn Heer“.
Het slotlied is: ELB 247: 1 en 2. “In Gods overwinning trekken wij ten strijd, samen in zijn leger, Hem ten dienst gewijd”.

 Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.