Radio Bloemendaal is geheel afhankelijk van de giften van luisteraars. Radio Bloemendaal krijgt geen subsidie en zendt geen reclame uit.
De giften, legaten en belastingvrije schenkingen die wij de afgelopen jaren mochten ontvangen, stelden ons in staat om een deel van de nieuwe studio in de Dorpskerk te financieren. Om ook weer in de toekomst te kunnen bijven ontwikkelen en uitbreiden, blijven uw giften van harte welkom op:

IBAN: NL07INGB0000167316 t.n.v. Prot. Gem. Bloemendaal/Overveen, afd. Radio

Radio Bloemendaal is een onderdeel van de Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen. Deze kerkelijke gemeente is een ANBI-instelling (RSIN 820473364) hetgeen inhoudt dat hieraan gegeven giften en bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn. Voor aanvullende gegevens wordt u door middel van de volgende link verwezen naar de desbetreffende ANBI-pagina op de kerkelijke website: https://kerkpleinbloemendaal.nl/anbi/anbi-kerk/