zondag 20 maart 2022

Dichtwerk met Leny Deurloo

Leny Deurloo koos voor deze uitzending het thema vrouwen, maar ook het manlijk aspect laat zij aan bod komen. Als je het nu over vrouwelijk en manlijk hebt, denk je door de actualiteit al snel over grensoverschrijdend gedrag. Graag wil Leny ook een andere kant laten zien.

Niet over machtsmisbruik waardoor vrouwen vernederd worden, maar over de vrouw die sterk is, juist door haar vrouwelijkheid. In Spreuken 23 wordt de lof van de sterke vrouw bezongen. Het gedicht dat Gonny Luypers maakte naar aanleiding van deze lofzang, is opgenomen in het programma.

Ook eigen werk van Leny zal te horen zijn. Het gedicht In een boekje van Michel van der Plas (foto onder) is geïnspireerd op het verhaal van Martha en Maria uit Lucas 19. Leny eindigt met een gedicht dat ‘gewoon’ uit ons Liedboek komt, lied 783. Het geeft een mooie opsomming van vrouwen die een beslissende rol spelen in Bijbelverhalen.