zondag 14 augustus 2022 om 10:00

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt voor u Agnes van Bekkum. 

Waarover gaat het in de dienst…
Deze zomer horen we in de diensten een aantal ‘gekke gelijkenissen’ van de evangelist Lukas, waarin hij de wereld op z’n kop zet. Bijvoorbeeld over een feest waar uiteindelijk niet de ‘usual suspects’ aan tafel zitten, maar onverwachte gasten: bedelaars, daklozen, ongelukkigen, lammen en blinden. Of over bidden, dat niet zoveel te maken blijkt te hebben met in jezelf keren, stilte en rust, maar eerder met onrust, lawaai en onbeschaamd gedram.

En wat te denken van een onrechtvaardige rechter die – vanwege een lastige klant – toch recht blijkt te doen. Kleine verhaaltjes die je uitdagen om eens anders naar jezelf, de wereld en misschien ook God te kijken.
In deze dienst gaat het over een rentmeester die fraude pleegt en daarvoor geprezen wordt door zijn heer. Gekker kan het niet worden!

De inzameling van de gaven is bestemd voor: KiA zending Egypte/ Kerk. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht, o.v.v. projectnummer ‘Z 009102’. Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op rekening NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Lukas door Frans Hals.