dinsdag 30 augustus 2022

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst terug:

Vandaag is de voorganger Gabriël Kousbroek uit Amsterdam. Op het orgel speelt Everhard Zwart.

Het thema van de dienst is ‘Hebben dieren bewustzijn, en zo ja, geloven dieren in god?’

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren. In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze. 

Het openingslied is: Flamme empor. Het slotlied is: Swing low, sweet chariot, ook gezongen op de vrije school destijds. Klik hier voor de tekst en muziek.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.