zondag 4 september 2022

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Deze zomer horen we in de diensten een aantal ‘gekke gelijkenissen’ van de evangelist Lukas, waarin hij de wereld op z’n kop zet. Bijvoorbeeld over een feest waar uiteindelijk niet de ‘usual suspects’ aan tafel zitten, maar onverwachte gasten: bedelaars, daklozen, ongelukkigen, lammen en blinden. Of over bidden, dat niet zoveel te maken blijkt te hebben met in jezelf keren, stilte en rust, maar eerder met onrust, lawaai en onbeschaamd gedram.

En wat te denken van een rentmeester die fraude pleegt en daarvoor geprezen wordt door zijn heer! Kleine verhaaltjes die je uitdagen om eens anders naar jezelf, de wereld en misschien ook God te kijken.

In deze dienst gaat het om twee mensen die ieder op hun eigen manier staan te bidden in de tempel: een Farizeeer en een tollenaar. En net als je hebt besloten met wie van de twee je je identificeert, worden de rollen omgedraaid. Wie ben ik? Wie zijn wij? Misschien wel allebei.

De diaconie zal de collecte voor algemene diaconale doeleinden deze zondag geheel bestemmen voor noodhulp vanwege de watersnood in Pakistan. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan directe noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften. U kunt een extra bijdrage overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 van Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Pakistan.
Een gift voor de Kerk kunt u geven via NL46 RABO 0373 716 559

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.