zondag 16 oktober 2022 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

​In de Dorpskerk van Bloemendaal gaan op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Sinds september staat in een aantal diensten, verspreid over de zondagen tot november, de profeet Elia centraal. In tegenstelling tot andere profeten, zoals bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël, heeft hij niet een naar hem genoemd Bijbelboek. Elia speelt zijn rol in het boek Koningen en dat is veelzeggend. Naast een koning verschijnt in de Bijbel namelijk vaak een profeet die hem bij de les houdt van wat goed, menselijk en rechtvaardig is volgens de Torah. En in hoeverre zit Achab, de koning waar Elia mee te maken heeft, op dat spoor?

In deze dienst treffen we Elia in de woestijn aan. Zijn confrontatie met de Baälprofeten is niet in goede aarde gevallen bij koningin Izebel: ze stuurt hem een doodsbedreiging. Wonderlijk dat de profeet vervolgens geen veilig heenkomen zoekt. De woestijn is immers een doodsgebied, een ruimte die staat voor niet-leven, gemis van menselijk contact.

De reden horen we in zijn gebed: ‘Neem mijn ziel weg want ik ben niet beter dan mijn vaderen’. Elia wil niet meer leven. Hij lijkt te zijn vastgelopen in zijn eigen idealisme en fanatisme. Ineens zien we een heel andere figuur dan die strijdbare, harde, ongenaakbare profeet. Elia verschijnt in de woestijn als een kwetsbaar mens. Iemand zoals wij, terneergeslagen door teleurstelling, vastgelopen in idealen, fanatisme. En wat haalt je daar weer uit?

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Ashraya  / Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. Ashraya. Een gift voor de Kerk kunt u geven via NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding rechts boven: Elia in de woestijn van Dieric Bouts (ca. 1410-1475).