zondag 23 oktober 2022 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst hier terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zesde zondag van de herfst -Groene Zondag- ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Het is een dienst van Schrift en Tafel. Op het orgel speelt Dirk Out. Verder met medewerking van een vocaal kwartet.

Waarover gaat het in de dienst…
Sinds september staat in een aantal diensten, verspreid over de zondagen tot november, de profeet Elia centraal. In tegenstelling tot andere profeten, zoals bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël, heeft hij niet een naar hem genoemd Bijbelboek. Elia speelt zijn rol in het boek Koningen en dat is veelzeggend. Naast een koning verschijnt in de Bijbel namelijk vaak een profeet die hem bij de les houdt van wat goed, menselijk en rechtvaardig is volgens de Torah. En in hoeverre zit Achab, de koning waar Elia mee te maken heeft, op dat spoor?

Deze dienst wordt georganiseerd door de werkgroep Groene Kerk en gaat over de vraag hoe wij de aarde zien: als wijngaard of als moestuin? We horen in 1 Koningen 21 dat koning Achab zijn oog heeft laten vallen op de wijngaard van zijn buurman Nabot, die hij wil hebben om er een moestuin van te maken. Niks mis mee, zou je denken. Wij vinden het vandaag de dag immers best duurzaam om je eigen sla en tomaten te verbouwen; dat scheelt transport en dus vervuiling. De Bijbelschrijvers denken daar echter anders over: de wijngaard is het beeld van het land van belofte, van de aarde zoals die bedoeld is en gegeven aan de mens om te behoeden en te bewaren. De moestuin is het tegenovergestelde: het tuintje van hebben en houden. Het laat zich raden welke van de twee visies het meeste met duurzaamheid te maken heeft.

Wij zullen ook brood en wijn (druiven) met elkaar delen, als ‘voorproefje’ van het visioen van het beloftevolle land.
De inzameling van de gaven is bestemd voor: Het Rode Kruis / Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op NL19 INGB 0000 0072 44 t.n.v. Het Rode Kruis o.v.v. collecte 23 oktober 2022. Een gift voor de Kerk kunt u geven via NL46 RABO 0373 716 559

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding rechts boven: Oude wijngaard met boerin, Vincent van Gogh (1853-1890).