zondag 6 november 2022 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst hier terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Het orgel wordt bespeeld door Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst:
Sinds september staat in een aantal diensten, verspreid over de zondagen tot november, de profeet Elia centraal. In tegenstelling tot andere profeten, zoals bijvoorbeeld Jesaja of Ezechiël, heeft hij niet een naar hem genoemd Bijbelboek. Elia speelt zijn rol in het boek Koningen en dat is veelzeggend. Naast een koning verschijnt in de Bijbel namelijk vaak een profeet die hem bij de les houdt van wat goed, menselijk en rechtvaardig is volgens de torah. En in hoeverre zit Achab, de koning waar Elia mee te maken heeft, op dat spoor?

Elia heeft de koning en zijn volk flink wakker geschud. Hij herinnerde ze aan de torah, aan de stem die barmhartigheid, recht en gerechtigheid doet en vraagt van zijn kinderen. De profeet ging tot het uiterste in zijn strijd en ging er bijna aan ten onder. Maar toen kreeg hij een leerling: Elisa. Hij stond er niet langer alleen voor.
In deze dienst horen we over de laatste weg die Elia met zijn leerling gaat. Een weg vol grensoverschrijdingen: via plaatsen die grensovergangen zijn van de woestijn naar het land van belofte en andersom. Het herinnert aan uittocht en intocht, alsof ze nog eens ‘herbronnen’ en nagaan waar ze vandaan komen. De vraag die zo nodig is om af en toe te stellen: waar was het ook alweer allemaal om begonnen? Waar was het om te doen? Waar komen we vandaan en waar willen we dat het naartoe gaat?
Dan vaart Elia ten hemel. Zijn verhaal krijgt een open einde: Elisa kan erin stappen door de mantel van zijn voorganger op te nemen. De profetie sterft niet, het verhaal gaat door.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL75 ABNA 0576 173 681 o.v.v. collecte 6 november 2022.
Een gift voor de Kerk kunt u geven via NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Elia vaart ten hemel op een vurig wagen, Marc Chagall.