zondag 20 november 2022 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst hier terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel hoort u Agnes van Bekkum. Verer met medewerking van De Cantorij o.l.v. Xandra Mizée. 

Waarover gaat het in de dienst:
Op zondag 20 november gedenken wij de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden in ons midden en om ons heen. Wij doen dat door hun namen te noemen en daarbij een kaars aan te steken. Zo danken wij God voor hun leven en bidden wij dat we met hen in zijn hand bewaard blijven.

Voorafgaand aan de gedachtenis van de namen horen we teksten uit Jesaja en Openbaringen, waarin tegen ballingschap en verdrukking in een toekomstperspectief geschetst wordt.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Amnesty International / Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op NL45 TRIO 0198 1000 00 t.n.v. Amnesty International o.v.v. collecte 20 november.
Een gift voor de Kerk kunt u geven via NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.