dinsdag 22 november 2022 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger ds. Johan Visser uit Amsterdam. Op het orgel speelt Wilbert Magré.

Het thema van deze meditatie is: ‘Geloven om niet’ n.a.v. Job 1:1-22.

Het is een van pijnlijkste vragen van het leven: de vraag van het lijden. Waarom treft mij lijden? Wat is de zin ervan? Wat heeft God ermee te maken? Die vragen komen in het bijbelboek Job ook aan de orde. Maar het boek begint met een vraag vanuit een ander gezichtspunt. Die vraag is de vraag van satan aan God of mensen in staat zijn om God lief te hebben en te dienen ‘om niet’, ook als ze er geen voordeel bij hebben. Dat is ook een spannende vraag: kun je geloven in God zonder dat je er iets voor terugkrijgt? Bij dat gestripte, maar pure geloof, waarover het in het bijbelboek Job gaat, staan we even stil.

Als openingslied, Psalm 42:1,6,7 LB ‘Evenals een moede hinde’. Het slotlied is: Lied 942:1,2,3 LB ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.