dinsdag 29 november 2022 om 12:00 uur

Alle-Dag-Kerk

Luister deze kerkdienst hier terug:

Vandaag is de voorganger Maja Boomsma uit Amsterdam. Op het orgel hoort u Rob van Dijk.

Het thema van de meditatie is: ‘Een geschenk’.

Religie gaat over levensbeschouwing, met mogelijkheden tot het ontwikkelen van de ziel. In een nieuwe reeks ‘lekenpreken’ onderzoekt de Alle Dag Kerk hoe religie ook buiten het Christelijk discours een bijdrage kan leveren. In de lekenpreken gaan niet noodzakelijk theologisch geschoolde mensen voor, met een bron/lezing naar keuze.

Als opnemingslied hoort u: Lied 90A 1, 5, 6 en he slotlied is Lied: 704 1, 2, 3.

Meer informatie over de stichting Alle Dag Kerk.