zondag 18 december om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Juup van Werkhoven

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Juup van Werkhoven voor in de dienst. Op het orgel hoort u Agnes van Bekkum. Verder met medewerking van een Dubbelkwartet o.l.v. Dirk Out. 

Waarover gaat het in de dienst:
Advent begint met verlangen naar God, naar licht terwijl we om ons heen duisternis zien. Verlangen naar gerechtigheid en vrede. Dat verlangen wordt mooi uitgedrukt in een tekst uit Jesaja 45 die naam heeft gegeven aan deze laatste, vierde zondag van Advent : rorate caeli, het zijn de eerste woorden van de Latijnse tekst van Jesaja 45 vers 8: ‘Hemel, laat ​gerechtigheid​ neerregenen’. Of zoals Andries Govaart de tekst vertaalde voor ons liedboek: ‘Dauw hemel, wolken regen heil, de aarde dorst naar vrede’ (lied 368b).

We dorsten naar vrede, naar licht…

Zondag volgen we een spoor van licht door de Bijbel. Met veel lezingen en liederen, ‘Lessons and Carols’, en een korte overdenking. Hoopvolle teksten en mooie muziek. De kinderen gaan verder met hun spannende Adventsproject. Welk levend standbeeld zullen zij zondag in de kerk ontmoeten? (Vergeet de pepermuntjes niet mee te nemen…)

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Fonds Urgente Noden Haarlem en de Kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op NL23 RABO 0155 012 819 t.n.v. Fonds Urgente Noden Haarlem o.v.v. collecte 18 december.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op NL46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding rechts boven: de stamboom van Jesse uit een Latijnse Bijbel uit de 12e eeuw.