zondag 29 januari 2023 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

​In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Wat is wijsheid? Dat vragen wij wel eens als we niet weten welke keuze we moeten maken. Wat is het beste om te doen? Wat is de meest ‘wijze’, verstandige keuze die je brengt waar je naartoe wilt, de optie die je op termijn het meeste oplevert?
Ook Paulus heeft het in zijn brief aan de Korinthiërs over de vraag wat wijsheid is. Hij zaait enige verwarring door de boel speels om te draaien en onverwachte vergelijkingen te maken. Maar uiteindelijk gaat het bij hem ook om een keuze. De apostel maakt een onderscheid tussen ‘wereldlijke wijsheid’ en ‘de wijsheid van God’. De wijsheid van God blijkt iets te maken te hebben met dwaasheid; de dwaasheid van het kruis van Christus. Want in hoeverre kunnen we dat in onze wereldbeelden, in wat wij logisch en vanzelfsprekend vinden, in onze wijsheid inpassen? Nee, probeer het maar niet, zegt Paulus. Het is en blijft een ‘skandalon’, een schandaal, een struikelblok. Alleen zo kan het ons tot wijsheid worden.

De inzameling van de gaven is bestemd voor: Stichting Bon Timoun. U steunt de stichting rechtstreeks met een bijdrage op NL 87 TRIO 0379 6815 95 t.n.v. Stichting Bon Timoun Haïti.
Een gift voor de Kerk kunt overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: ‘Alexamenos aanbidt zijn god’ – muurtekening 2e eeuw.