zondag 19 februari 2023 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel hoort u Agnes van Bekkum.

Waarover gaat het in de dienst…
Het Onze Vader in verhalen
Hoewel veel kerkgangers de woorden van het Onze Vader uit hun hoofd kennen en ze elke zondag aan het eind van de dienst meebidden, kunnen ze best wat vragen oproepen. Want wie of wat is ‘onze vader’ eigenlijk? Wat betekent het ‘heiligen’ van zijn naam en welke voorstelling kunnen we ons maken van zijn koninkrijk?

De tijd voor Pasen is een tijd van inkeer en bezinning: een geschikte periode om met de woorden van het Onze Vader op weg te gaan. Dat doen wij in vier zondagen. Deze zondag die aan de veertigdagentijd voorafgaat, beginnen we met een woord voor God dat heel vanzelfsprekend lijkt: vader. Natuurlijk is God vader. Wat zou hij anders zijn dan iemand die voor je zorgt, die je leidt in het leven?
Maar juist in onze tijd is dat woord problematisch geworden. Vader? Dat klinkt wel heel masculien. Hoezo niet ‘moeder’? En zorgen? We weten inmiddels wat autoritaire vaders kunnen aanrichten, niet alleen in gezinnen, maar ook in de politiek waar sommige leiders zich graag ‘vader van het volk’ noemen. Dus hoe kunnen we tegen het ‘vaderschap’ van God aankijken? We gaan te rade bij de gelijkenis van de zoon die verloren raakte en weer gevonden werd uit Lukas 15. 

De inzameling van de gaven is bestemd voor: KiA Noodhulp aan Ethiopié. Uw gift is welkom op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘ Ethiopië ‘.
Een gift voor de Kerk kunt u overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: De terugkeer van de verloren zoon, Rembrandt van Rijn, 1668.