zondag 26 februari 2023 om 9:30 uur

Opgang door Agnes van Bekkum

Luister deze aflevering hier terug:

Opening van deze zondag met muziek, rechtstreeks vanuit onze studio. Deze aflevering is samengesteld door Agnes van Bekkum.

Vandaag is het de eerste zondag van de 40-dagentijd, zondag Invocabit, dit betekent: “Hij zal aanroepen”. Het komt uit Psalm 91, vers 15 waar staat: “Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden”. God zal ons antwoorden, wanneer wij tot Hem roepen, ook als het lijden groot is. Vandaag een aantal bewerkingen over deze psalm.
Ook wordt deze ochtend in de Dorpskerk het Heilig avondmaal gevierd. Ter inleiding op de dienst een aantal delen uit de Missa brevis Sancti Joannes de Deo, gecomponeerd door Joseph Haydn waarin de traditionele inzettingswoorden van de tafelviering zullen klinken.

U kunt luisteren naar:

  1. Claude Goudimel (1510 -1572) Psalm-91;
  2. Giovanni Legrenzi (1626 – 1690) Qui habitat in adiutorio altissimi (Psalm 91);
  3. Lied 91a, Wie in de schaduw Gods mag wonen;
  4. Joseph Haydn (1732 – 1809), HobXXII 7 Kyrie uit de Missa Brevis Sancti Joannis De Deo ‘Kleine Orgelmesse’ in B flat;
  5. Joseph Haydn, HobXXII 7 Sanctus;
  6. Joseph Haydn, HobXXII 7 Benedictus Missa Brevis Sancti Joannis De Deo Kleine Orgelmesse;
  7. Joseph Haydn, HobXXII 7 Agnus Dei Missa Brevis Sancti Joannis De Deo Kleine Orgelmesse;
  8. Huub Oosterhuis (1933 – ) en Tom Löwenthal (1954 – ), Onze Vader verborgen.

De teksten bij de liederen.