zondag 5 maart 2023 om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Rinze Marten Witteveen

Kijk deze kerkdienst terug:

​In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Rinze Marten Witteveen uit Haarlem voor in de dienst. Op het orgel hoort u Dirk Out.

Waarover gaat het in de dienst…
Het verhaal van de verheerlijking op de berg is één van de lezingen in de 40-dagentijd. Het is ons overgeleverd in het evangelie van Matteüs, Marcus en Lucas. In deze dienst zal de versie van Lucas gelezen worden. Een intiem verhaal, waarin het niet gaat om de beleving, maar om bewustwording wie Jezus is en om volharding in zijn navolging.

De inzameling van de gaven is bestemd voor de diaconie van onze gemeente. Een gift kunt u overmaken op: NL75 ABNA 0576 1736 81 o.v.v. Collecte 5 maart 2023.
Een gift voor de Kerk kunt u overmaken op NL46 RABO 0373 7165 59.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Sieger Köder – de verheerlijking op de berg.