donderdag 23 maart 2023

Op weg naar Pasen 2023 door Juup van Werkhoven

Beluister deze meditatie hier:

donderdag 23 maart 2023

Meditaties Op Weg Naar Pasen 2023

We gaan op weg naar Pasen. Veertig dagen lang. In deze Veertigdagentijd verzorgt Juup van Werkhoven elke week een uitzending van radio Bloemendaal rond één van de zeven deugden: matigheid, moed, rechtvaardigheid, verstandigheid, geloof, hoop en liefde. Deugden hebben te maken met levenskunst. Met de vraag: hoe moet ik leven?

Vandaag is het thema Geloof.
Thomas van Aquino, de grote filosoof en theoloog uit de 13e eeuw voegde aan de vier klassieke deugden, drie theologale of goddelijke deugden toe: geloof, hoop en liefde. Die drie deugden komen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Daar schrijft Paulus ”Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde” (1 Kor 13,13). De grootste, de belangrijkste is de liefde, en met die deugd zullen we deze serie dan ook afsluiten.

In deze aflevering “geloof”. Geloven is volgens Thomas een gerichtheid op het ultieme goede, op Gód. Maar geloof is volgens hem ook een geschenk, een genadegave van God.
God is oorsprong en doel en zin. We zijn van nature gericht op het goede, maar dan wel het goede voor onszelf. Het gaat er om dat wij ons richten op het goede voor de gemeenschap. Er is een kracht of een impuls buiten onszelf nodig die ons richt op dat goede dat ons overstijgt.

God?
Maar wat nu als je niet in God gelooft? Is de deugd van geloof dan nog wel relevant? Volgens Filosoof en hoogleraar Paul van Tongeren gaat het dan nog steeds om het geloof in iets dat het persoonlijke overstijgt. In plaats van geloven in God kun je ook geloven in menselijke waardigheid.
Ook zonder geloof in God kun je het gevoel hebben dat er een appèl op je wordt gedaan, dat er een kracht werkzaam is die je richt op het goede. Kun je het gevoel hebben dat je iets moet doen: “hier sta ik, ik kan niet anders”.

Gebruikte muziek en teksten in deze aflevering:
Henri Purcell – Suite from Abdelzar;
Geest van Hierboven – Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg, Met hart en ziel Pinksterviering;
Bijbel – Hebreeën 11, 1-13;
Lied 832 ‘Geroepen om op weg te gaan’, gezongen door Multiple Voices o.l.v. Lucy Oude Elferink;
Credo – Et in unum dominum Jesum Christum, gezongen door Voces8;
‘Het Wonder van de losse Olifanten’, Een rede tot de ontwikkelden onder de verachters van de christelijke religie. (Amsterdam, Van Oorschot, 1999, pp. 30-31) – Willem Jan Otten;
Kyrie Eleison 301k Vocaal Theologen Ensemble.

Foto boven: Jaap van Werkhoven. Museum van het Klooster ‘La Grande Chartreuse’, St.Pierre-de-Chartreuse.
Bekijk hier de  indrukwekkende film over dit klooster.

U kunt zich abonneren op een dagelijkse E-mail met een link naar de uitzending en een foto meditatie.
Was u bij vorige meditaties ook geabonneerd op zo’n dagelijks mail, dan ontvangt u de mails automatisch. Mocht u de mails niet (meer) willen ontvangen dan kunt u zich eenvoudig afmelden.
Was u nog niet eerder geabonneerd? Dan kunt u zich hier aanmelden.