zondag 30 april om 10:00 uur

Live dienst Bloemendaal Overveen met ds. Jessa van der Vaart

Kijk deze kerkdienst terug:

In de Dorpskerk van Bloemendaal gaat op deze zondag ds. Jessa van der Vaart voor in de dienst. Op het orgel speelt Agnes van Bekkum. Verder met medewerking van Pim Muijselaar (dwarsfluit), Elles de Koning (hobo), Sander Prang (hoorn) en Wim Lagrand (fagot).

Waarover gaat het in de dienst…
Het woord poëzie is niet het eerste waar je aan denkt bij de brieven van Paulus. Want is dat niet de apostel van die moeilijke, abstracte- en dogmatische brieven? Of erger nog: van die lastige passages die hem te boek doen staan als seksist, homohater en doemdenker.

Toch zit er wel degelijk poëzie in zijn brieven. Denk maar aan de beroemde tekst van 1 Korinthe 13: een geliefde trouwtekst. En niet omdat het een droge opsomming is van wat er in de liefde allemaal wel of niet mag, maar vanwege Paulus’ taalvirtuositeit. Hij omschrijft de liefde in beeldtaal die al ruim 2000 jaar indruk maakt.

Aan het begin van dit kalenderjaar lazen we uit het eerste hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korinthiërs. In deze paastijd, onderweg naar Pinksteren, besteden we aandacht aan twee passages verderop in deze brief. Op zondag 7 mei staat het al genoemde 1 Korinthe 13 centraal: Paulus’ hooglied van de liefde. En in deze dienst gaat het over 1 Korinthe 15, een tekst over de opstanding. Geen eenvoudige kost, maar vanwege Paulus’ diepzinnige manier van denken en schrijven ook interessant.

De inzameling van de gaven is bestemd voor De Ark. U kunt uw bijdrage overmaken op NL52TRIO 0391 098 543 t.n.v. St. Arkgemeenschap o.v.v. collecte 30 april.
Een gift voor de Kerk kunt u geven door uw bijdrage over te maken op NL 46 RABO 0373 716 559.

Het is ook mogelijk mee te doen aan beide collectes van de kerkdienst via de app Givt. Weten hoe? Klik hier; ongeveer halverwege het artikel staat uitgelegd hoe het werkt voor wie de dienst volgt via Radio Bloemendaal.

In de loop van deze zondagmiddag is de kerkdienst ook terug te luisteren en kijken via deze website.

Afbeelding boven: Paulus van El Greco.